Modifikációk

A modifikálás természetrajza

A modifikálás kockázati tényezői

A modifikálás biztonsági tényezői

A modifikálás rentabilitása

A modifikálás eredményessége

Az Alisca Orange modifikációs gyakorlata

Módosítás (modifikáció)

Általában a készülékmódosításokról

Korszerű technológiával (high-tech) épített audió készülékek zöméről elmondható, hogy hangzásuk ellentmondásosan reprezentálja az elektronikai ipar mai fejlettségét. Nem egyszer tapasztalható, hogy a paramétereik nyújtotta „hangzási előnyök” csak papírformában jelentkeznek. Sajnos az audioipar korábbi technológiái sem voltak optimálisak feladatuk megoldására. Fejlesztési munkánk részeként megvizsgáltuk e jellegzetes problémák okait és készülékcsoportonként eljárásokat dolgoztunk ki csökkentésükre. A készülékek módosításában szerzett ismeretek kiegészülve önálló fejlesztői munkával, teremtették meg a szakmai feltételeket, módosítási szolgáltatásunk bevezetéséhez. Felhasználók részéről a módosítási igény motivációi lehetnek gazdasági (magas minőségi igény, reális áron), érzelmi kötődés (nosztalgikus), kényszer (hangzásminőségi problémás készülékek, a „műszaki fejlődés” mostoha gyermekei) alapúak.
Az alábbiakban bármely zenehallgató számára is egyértelmű ár-érték arányos hangzási nyereség elérésének lehetőségeit mutatjuk be.
Egy adott hangfelvevő, vagy hangvisszaadó rendszer minőségének javítására lépcsőzetes lehetőség kínálkozik: finomhangolás (fine tuning); áthangolás (tuning); módosítás (modification)

finomhangolás: amennyiben a rendszer egyes elemei összeillenek, a lánc egyes elemeinek befolyásolása rendszer kiegészítőkkel valósítható meg. (pl. rezgéscsillapító lábak, rátétek, alátétek, akusztikus elemek) Ezek bármikor elhagyhatók, cserélhetők. Ez a beavatkozás is jelentős javulást okozhat.

áthangolás:egy készülék sorozatgyártásban beépített alkatrészeit cserélik azonos értékű, de jobb minőségűre. A tuning általában visszafordítható beavatkozás. Egyes alkatrészek kivétele még az áthangolás kategóriába sorolható, bár itt néha már a változtatás nem visszafordítható, különösen, ha az mechanikai átalakítással is járt.

módosítás:az eszközök alkotóelemeinek részleges vagy teljes átépítése. Ez a beavatkozás már főegységek, visszafordíthatatlan átépítésével jár. Ebben az esetben a modifikált egység már oly mértékben eltér az eredetitől, hogy tulajdonképpen új típusszámot kellene kapnia. Gondosan kiválasztott alapkészüléktől függően az eredő hangzási minőség, akár több kategóriát is változhat.

A kényszer modifikációs körbe azok a készülékek tartozhatnak, amelyek hangzási minősége az áruktól függetlenül elégtelen a felhasználó számára. Ebben az esetben a modifikáció célja nem eseti minőségjavítási szándék. Éppen a legmodernebb technikával előállított készülékek között jellemző, hogy nagymértékű hangzásminőségi hiányosságot mutatnak. Sajnálatos módon az elektroakusztikai iparban gyakran előfordul, hogy a műszakilag fejlettebb alkatrészbázisra (pl.: IC-k, opto-mechanikák, műszaki műanyagok, stb) épülő készülékek hangzási szempontból alacsonyabb szinten vannak régebbi társaiknál. Így állhat elő az a különleges helyzet, hogy régi alkatrészbázisra építkezve, bármilyen új készüléknél lényegesen jobb terméket lehet „előállítani”.

A modifikálás kockázati tényezői

Ma már széles körben végeznek készülék átalakításokat, ezért érdemesnek tartjuk, ha felhívjuk a figyelmet néhány problémás dologra. A beavatkozások eredménye természetesen lehet alig, vagy jól mérhető változás, de a hallható eredmény nem feltétlenül arányos a mérési eredményekkel.

Általában a változások irányának a megítélése csak a tulajdonos szubjektív véleménye alapján történik, igen kényes feladattal néz szembe az a vállalkozó, aki bármilyen indíttatásból nekigyürkőzik ennek a munkának.

A hangzásértékelés szubjektív értékelése miatt, az elvileg optimálisabb vagy hatékonyabb műszaki megoldás – ami helyesnek látszó átalakításból következik - önmagában nem garantálja a hallgató számára az elvárt hangminőség javulást. Bármely gyakorlatban megvalósított átalakítási mód, ugyan szinte minden esetben hallható változást okoz, ám az eredmény a hallgató számára akár rosszabb is lehet az eredeti állapotnál. Tehát előfordulhat az is, hogy a mérhetően jobb paraméterekkel rendelkező módosított eszköz rosszabb hangzási élményt nyújt. Előfordulhat az is, hogy a modifikáció eredményeképpen kialakuló jobb minőségű átvitel az adott láncban mégis kellemetlen hatást vált ki. Ilyenkor célszerű a közvetítő elemeket újra felülvizsgálni, mert lehet azok eddig észre nem vett (mert egyéb hiányosságok takarták) hibái jelennek meg. Azaz bizonyíthatóan jobb megoldások nem mindig előnyösek egy adott rendszerben, amennyiben csak egyes elemekben történt változtatás, mert a hallhatóvá vált hibákat tévesen a beavatkozás hibájának róhatják fel. A módosítást végzőknek, saját munkájuk meghallgatásos ellenőrzése során, a megítélési szubjektivitásukat a lehető legalacsonyabbra kellene csökkentenie. Ez azonban a legnehezebb feladatok közé tartozik, mert olyan elvárásokat követel, amelyek azonnal nem láthatóak előre, sőt a gondos feltérképezés után is nagyon nehezen teljesíthetők. Mindazonáltal egy kis információveszteségű lánc, jellemzően sokak számára tetsző, ezért érdemes a modifikálás lehetőségeit kihasználni.

A modifikálás biztonsági tényezői

  1. historikus tájékozottság (a valaha gyártott eszközök széleskörű elméleti és gyakorlati ismerete)
  2. rendszer szemlélet (a teljes felvevő és lejátszó rendszer közös, átfogó vizsgálatának ismerete adhat kulcsot a helyes modifikációs gyakorlathoz)
  3. mikrofizikai diszciplínák ismerete (a gyakorlat által elégtelennek bizonyult hagyományos akusztikai- és elektroakusztikai makrofizikai modellek rendszerhatárainak kibővítése)
  4. információ-elméletek ismerete (Az akusztikai információ nem azonos az akusztikai jellel; vagyis gazdagabb attribútumokkal rendelkezik, mint a jelként detektálható, fizikai mennyiségekkel jellemzett formája)
  5. hiteles tesztmódszer (pl.: a személyi feltételeknél az a befolyásoltság és az elfogultság kizárása; az eszköz feltételeknél a semleges akusztikai környezet; a kiértékelésnél az értelmezési problémák feloldása)

A modifikálás rentabilitása

A modifikálás akkor tekinthető optimálisnak, ha a meglévő műszaki alapot nem kell gyökeresen átalakítani, mintegy a meglévő részek továbbfejlesztése vagy jobb kiszolgálása elégségesnek mutatkozik. Ennek a mértéke mindig egyedi eset. A modifikáló-specialista a készülék felépítésnek ismeretében már ismeri a várható javulás mértékét, és ehhez szabja az átalakítás mélységét. Ez a szemlélet a rentabilitást is biztosítja. Természetesen a megrendelő kívánságait minden esetben teljesíteni kell, azzal a kikötéssel, hogy tájékoztatva legyen: meddig érdemes elmennie, és hol a célszerű határ. A változtatások sorát célszerű mindig az adott rendszer optimalizálásával kezdeni. Ebben az esetben az Alisca Orange szakemberei megvizsgálják, hogy az egyes „láncszemek” közül melyek azok, amelyek a szűk keresztmetszetet jelentik, és amelyek cseréje előtt a további beavatkozások nem gazdaságosak.

A modifikálás eredményessége

A beavatkozás akkor tekinthető sikeresnek, ha a beavatkozások következtében az alapállapotot jól észlelhetően meghaladó hangminőség-javulás jön létre. A modifikálás adott esetben olyan eredményt is hozhat, amely semmilyen alapkészülékkel sem közelíthető meg. Vannak nagyon szerencsés alapkonstrukciók, amelyek adottságai lehetővé teszik ezt a minőségi ugrást. Többnyire régi gyártmányok között találhatók meg ezek a készülékek. Tipikusan ide tartoznak a CD játszók. A digitális korszak hajnalán készült CD játszók egyébként is közkedveltek. Bár ezek között hangzási szempontból nagy a szórás.

Az Alisca Orange modifikációs gyakorlata

Szakértelem és vonatkoztatás (kompetencia és referencia)

Cégünk azokat az új elvi megoldásokat keresi, és ülteti át gyakorlatba, amelyek jól észlelhetően elősegítik a reprodukálandó hanganyag eredetiségét. Módosítási gyakorlatunk ugyanerre az alapra épül. Az eredmények megismeréséhez alkalmas, hangzási referenciának használható eszköz is található termékeink között. Ezek - bármely rendszerbe helyezve -, megmutatják a változás irányát, anélkül, hogy végleges beavatkozást igényelnének. További lehetséges előnye ennek, hogy egy rendszer elemeinek változtatási szándékához, tájékozódást nyújtanak. (kábelek, CD és LP rátét, LP alátét, rezgéscsillapító lábak)

A módosítások bármilyen készülékben végezhetők.
Jellegük szerint lehet:
Alkatrész módosítás (csere vagy az eredeti technológiai módosítása)
Áramköri módosítás (elektronikai, elektroakusztikai)
Mechanikai módosítás: (külső-belső szerkezetek)
Mechanikai - akusztikai módosítás: (külső-belső szerkezetek)

Készülékmódosítások

Cd játszók

A mai CD játszók, szinte kivétel nélkül, digitális túlmintavételező-szűrőről vezérelt 16 bitnél magasabb konverzióval működő, digitális-analóg átalakítást alkalmaznak. Mivel mi ezt nem tartottuk optimális megoldásnak, úgy döntöttünk, hogy nem építünk a ma hozzáférhető technológiával előállított alkatrészekből saját CD játszót. Helyette modifikációs eljárásokat dolgoztunk ki, melyek időrendben nagyjából három fejlesztési lépcsőre oszthatók.

Korábbi gyakorlatunkban, kis szériában a Denon és a Marantz CD játszókat építettük át. Ezeknek a típusoknak az elektronika módosításán kívül a készülékházát is átépítettük jelentős rezgéscsillapítási követelményeknek megfelelően. A fejlesztés második lépcsője radikálisabb elektronikai beavatkozásokat tartalmazott. A multibites CD játszók első és második generációs készülékeinek átépítése már a digitális szűrő kiiktatását is tartalmazta. Ezeknek a készülékeknek a hangzási színvonalát az eredeti DAC képessége határolja. A harmadik fejlesztési fokozatban, már az eredeti DAC is kiiktatásra kerül. Az átalakítás lényege, hogy a DSP áramkörtől egy belső DAC modul kerül beültetésre. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy a belső kommunikáció egyszerűbb és rövidebb útvonalon megy végbe, mint a külső DAC-hoz alkalmas SP/DIF kommunikációs útvonalon. A belső DAC kimenőjele a szokásosnál jóval nagyobb. (2-6V eff. közötti) A modul egy, négy, nyolc (kettős), 16 bites DA konvertert tartalmazhat, illetve a hozzájuk tartozó I-V konverterek minősége a DAC-ok számával összhangban változik. E modul beépítése a második generációs Philips és Sony alkatrészalapú játszókon végezhetők el.

A modifikációk mindegyike természetesen a tápegységet és egyéb áramköröket is érinti, sőt külön kívánságra a készülékházat is átalakítjuk.

DVD, SACD játszók

Az ilyen típusú készülékeknél elsősorban a kapcsoló üzemű tápegység átalakításával lehet jelentős hangzási előnyhöz jutni.

Erősítők

Az általunk vizsgált erősítők alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a forgalomban levő készülékeket akár a kapcsolástechnika megváltoztatása nélkül is javíthatjuk az akusztikai információ áteresztőképesség szempontjából, ha alkalmasabb alkatrészekre cseréljük az eredetieket. Ezek az alkatrészek részben saját technológiával készülnek vagy valamilyen standard alapból kiindulva, módosítjuk őket. (A tervezők sok esetben a műszaki egységeket felépítő passzív és aktív alkatrészeket az elsődleges - mérési - paraméterek alapján ítélik meg és választják ki, sőt gyakran előfordul az is, hogy az alkatrészeket gyártó cégek hibás koncepció alapján gyártanak audió célra ajánlott alkatrészeket.)
Túlbonyolított vagy fölösleges áramköri elemek helyett, célszerűbb kapcsolástechnikai fogással, sokkal jobb eredményt lehet elérni ugyanazon alkatrészbázissal egy-egy szerkezeten belül. Vagy mindkét lehetőséget kihasználjuk az ésszerűség határain belül. Ugyanazon készüléket lehetséges úgy is modifikálni, hogy a hangzási jellemzői azonos szinten változzanak meg a műszaki paramétereinek javításával vagy rontásával. (mindkét esetben jobbá válik az információ áteresztőképessége)

Előerősítők
Fő és segéd tápegységek robosztusabbá tétele (egyenirányítók és puffer kondenzátorok)
Csatolókondenzátorok cseréje
Földelési rendszer javítása

Végerősítők
Tápegység robosztusabbá tétele (egyenirányítók és puffer kondenzátorok)
Csatolókondenzátorok cseréje
Földelési rendszer javítása
Kompenzálások átalakítása
Félvezetős erősítők 4 Ohmos terhelés vizsgálata, illetve 4 Ohmos terhelés kiszolgálására alkalmassá tenni
Elektroncsöves erősítők

Hangdobozok

A hangsugárzók modifikálása az egyes sugárzók preparálásától a hangváltók megváltoztatásától a dobozok mechanikus-akusztikus átépítéséig terjedhet.

Statikai megerősítés
(fából vagy fahelyettesítő anyagokból készült falak impregnálása + borda és/vagy körborda)

Akusztikai átalakítás
(a mélysugárzó hangolási módjának változtatása zárt és nyitott dobozokon + belső tér léghang csillapítás változtatás)

Hangsugárzók

az eredeti hangsugárzó változtatása vagy cseréje
papírmembrán (impregnálás, bevonat)
membránszél csere (saját technológiával készülttel)

Hangváltók

újra tervezés, átépítés (alacsony átmeneti csillapítású és alacsony komplex terhelésű, fázislineáris)